nieuws

Platform tegen wetsvoorstel regulering prostitutie

Het Platform Bescherming Burgerrechten roept namens de aangesloten organisaties de Eerste Kamer op om het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche niet aan te nemen.

De Tweede Kamer heeft de wet ‘Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche’ vorig jaar maart aangenomen. Naar verwachting komt de wet deze maand in stemming bij de Eerste Kamer.

In een brief die aan de Eerste Kamer is verstuurd, zet het Platform de bezwaren tegen deze wet uiteen.

Samengevat:

1. Het middel van registratie van prostituees en de opslag van hun gegevens in een centrale databank is naar onze mening flagrant in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Het middel van registratie van prostituees is, zo wijzen die onderzoeken uit, niet geschikt om het doel van bestrijding van misstanden in de seksbranche te bereiken.
3. Het middel is erger dan de kwaal in zoverre dat het vrouwen, prostituees en eventuele slachtoffers van vrouwenhandel kwetsbaarder maakt.
4. Er kunnen andere oplossingen worden gezocht voor het probleem, oftewel de zogeheten subsidiariteit. In de praktijk blijkt juist de informatie over hun rechtspositie zo van belang voor degenen die in de seksbranche werken.

Bij de brief aan de Eerste Kamer is een verslag gevoegd van een gesprek dat Joyce Hes, vice-voorzitter van de Stichting Bescherming Burgerrechten, had met Patricia, een (ex-)prostituee die een serie over haar ervaringen schreef in het Parool.

De volledige tekst van de brief van het Platform is hier te vinden.

Het verslag van het gesprek met Patricia staat hier.