platform overleg

Overleg Platform 4 september 2012

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op dinsdag 4 september 2012 zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Verkiezingsprogramma’s 2012
Een analyse van de verkiezingsprogramma’s levert een tweeledig beeld op. De partijen die bij de vorige parlementsverkiezingen een lans braken voor privacy ten opzichte van repressieve maatregelen, zijn dit keer zowel in de breedte als in de diepte meer aandacht gaan besteden aan privacy; de partijen die dat destijds niet deden, blijven eigenlijk net zo summier als destijds. Op de flank is de Piratenpartij een frisse nieuwkomer, die in zekere mate ook andere progressieve partijen dwingt concretere aandacht aan privacy te schenken.
De afwezigheid van het thema in de afgelopen verkiezingsstrijd schept echter een hoop twijfel over de mate waarin het te sluiten regeerakkoord de privacy van de Nederlandse burger in ere houdt, laat staan in hoeverre huidige privacyschendende maatregelen worden teruggedraaid.
Op deze website staat overigens een overzicht van alle privacygerelateerde punten die de deelnemende partijen in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.

Actualiteiten Biometrie en Paspoortwet
Nadat de Raad van State voor de derde keer tot verlenging van de uitspraaktermijn heeft besloten in drie zaken die op dit moment in hoger beroep lopen tegen de Paspoortwet, heeft het rechtsorgaan aan de betreffende partijen kenbaar gemaakt ‘prejudiciële vragen’ aan het Europees Hof voor Justitie te zullen gaan stellen. Dit ter beoordeling van de vraag of de Nederlandse Paspoortwet en de daaraan ten grondslag liggende Europese Paspoortverordening in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het EU Grondrechtenhandvest. Daarmee liggen alle zaken die op dit moment tegen de Paspoortwet lopen, stil.

Privacy in het OV
Er circuleerden de afgelopen weken berichten over plannen van de NS om gefaseerd het papieren treinkaartje af te schaffen. De NS zelf heeft gesteld de komende maanden te beginnen alle abonnementen over te zetten naar de OV-chipkaart, en heeft dezelfde plannen voor alle voordeelurenabonnementen. Het papieren treinkaartje zal waarschijnlijk in het najaar van 2013 worden afgeschaft. Deze plannen zijn nog niet definitief, en verschillende belangenorganisaties stelden al dat de NS hiermee vooruitloopt op de zaken. Reizigersorganisatie Rover stelde dat er nog geen oplossing is voor mensen die incidenteel met de trein reizen en dat er voor verschillende categorieën reizigers nog vraagtekens zijn.
Het Platform maakt zich vooral zorgen om de incheckplicht die ook al bij het studentenreisproduct voor discussie zorgde. Met de digitalisering van treinkaartjes valt al het reisgedrag van iedereen die gebruik maakt van het openbaar vervoer zeer nauwkeurig in kaart te brengen, waarmee een ernstige inbreuk op de privacy wordt gemaakt. De incheckplicht zorgt ervoor dat reizigers hiertoe gedwongen worden, ook wanneer er geen concrete noodzaak voor het inchecken is (zoals bij de studenten OV-chipkaart en andere abonnementen waarmee vrij kan worden gereisd).