platform overleg

Overleg Platform 5 februari 2013

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op dinsdag 5 feburari 2013 zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Private doorstart Elektronisch Patiëntendossier

Op 3 maart gaat de VZVZ-campagne van start die burgers moet aansporen hun medische dossier beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt. Huisartsen spelen een belangrijke rol in het overtuigen van hun patiënten om hieraan mee te doen, waardoor het Platform vreest dat ondanks de grote media-aandacht voor de risico’s van het EPD, er alsnog een substantieel deel van de Nederlandse burgers zal instemmen met het delen van hun medisch dossier, na aandringen van hun huisarts.
Tegelijkertijd is er onder huisartsen nog steeds verdeeldheid over de doorstart van het EPD; bij de Landelijke Vereniging Huisartsen stemden 16 van de 23 afdelingen voor het EPD en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen spant op dit moment een procedure aan tegen de invoering.

Dossier Paspoortwet

Zoals eerder op deze site werd gemeld, liggen alle zaken in hoger beroep tegen het verplicht afgeven van vingerafdrukken bij de aanvraag van een reisdocument stil. Dit omdat de Raad van State op dit moment in afwachting is van antwoorden op prejudiciële vragen over de Europese Paspoortverordening aan het Europees Hof van Justitie.
Dit betekent eveneens dat personen die tot nu toe weigerden vingerafdrukken af te geven, in afwachting hiervan geen reisdocument (paspoort of identiteitskaart) kunnen aanvragen en daardoor ernstig belemmerd zijn bij alle handelingen waarbij een identiteitsbewijs is vereist.
Een voorbeeld daarvan is de heer Willems, die in samenwerking met Platformdeelnemer Vrijbit een procedure aanspande tegen de Paspoortwet. Omdat zijn hoger beroep nu voor lange tijd stil ligt, heeft hij een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend, waarover in de loop van maart een uitspraak zal plaatsvinden.