platform overleg

Overleg Platform 12 maart 2013

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op dinsdag 12 maart 2013 zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Actualiteiten privacy & gezondheidszorg: Private doorstart EPD/LSP

De vereniging van Vrije Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) dagvaardt op 12 maart de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ), vanwege de private doorstart van het Elektronisch Patiëntendossier. De elektronische uitwisseling van medische gegevens via het LSP schendt de privacy van patiënten en is een ontoelaatbare inbreuk op het medisch beroepsgeheim, zo stelt VPHuisartsen. De vereniging vraagt de rechter om een stopzetting van de huidige activiteiten omtrent de doorstart van het private EPD. Lees meer op de site van VPHuisartsen.

De Tweede Kamer hield op 6 maart jl. een hoorzitting over het Wetsvoorstel Cliëntenrechten bij Elektronische Verwerking van Gegevens. Daar waren onder meer ICT-deskundigen, zorgverleners en vertegenwoordigers van Nictiz bij aanwezig. Aanwezige Platformdeelnemers merkten weinig urgentiegevoel bij de aanwezige Kamerleden. Er werd nauwelijks ingegaan op de gebrekkige bescherming van de medische privacy van patiënten in het systeem, de reden dat VPHuisartsen VZVZ dagvaardde en de Eerste Kamer in 2011 het EPD unaniem wegstemde. Daarnaast is op dit moment nog niet duidelijk welke technische veiligheidseisen er gelden voor het LSP, aangezien de Algemene Maatregel van Bestuur waarin dit wordt bepaald, nog niet door minister Schippers (VWS) is ingevuld. Kamerleden dienen er echter al wel over te beslissen.

ANPR wetsvoorstel Opstelten

Minister Opstelten (Justitie) wil alle ANPR-gegevens (Automatische Nummerplaat Registratie) gaan bewaren. Beelden van camera’s langs snelwegen in het hele land zullen vier weken lang worden opgeslagen om kentekens en hun locaties te kunnen terugzoeken voor strafrechtelijk onderzoek. Deze worden nu binnen een dag gewist, omdat het bewaren van ANPR-gegevens van personen die niet worden gezocht, verboden is.

De klassieke grens van inbreuk op de privacy bij een redelijke verdenking van een strafbaar feit wordt volgens Platformdeelnemers met dit wetsvoorstel overschreden. Mocht het ongeschonden door de Tweede Kamer komen, dan start Privacy First een rechtszaak, zo maakt de Platformdeelnemer bekend. Op Privacy Barometer valt een uitgebreid stuk te lezen over het voorstel.

Wetsvoorstel Regulering Prostitutie en Bestrijding Misstanden Seksbranche

Het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche zal in ongewijzigde vorm worden doorgestuurd naar de Eerste Kamer, zo liet minister Opstelten weten. Het voorstel, wat onder meer inhoudt dat alle prostituees verplicht zijn zich te laten registreren als zodanig, roept veel discussie op in de prostitutiebranche en de hoek van mensenhandelbestrijding. De Vereniging Vrouw en Recht gaf in een artikel op deze site aan dat het voorstel de privacy van prostituees in ernstig gevaar brengt en ineffectief is in het bestrijden van mensenhandel. Als de wet aangenomen wordt, zal de Vereniging Vrouw en Recht een rechtszaak aanspannen.
De Eerste Kamer heeft in 2012 het wetsvoorstel aangehouden, onder meer vanwege bezwaren tegen de registratieplicht. Daarop gaf de minister aan zich te willen herberzinnen, maar het wetsvoorstel zal nu in dezelfde vorm alsnog aan de Eerste Kamer worden voorgelegd.
In 2012 schreef het Platform Bescherming Burgerrechten een brief aan de Tweede Kamer met daarin de oproep het wetsvoorstel niet aan te nemen.