platform overleg

Platform Overleg november 2013

In november 2013 konden onder meer de volgende onderwerpen op de aandacht van het Platform rekenen:

1. Biometrie: implicaties uitspraak Schwarz Zaak Europees Hof van Justitie
2. Biometrisch grenssysteem Europese Unie
3. Vonnis Zaak Stichting KDVP vs CBP Gedragscode Zorgverzekeraars

Biometrie:

Implicaties uitspraak Zaak Schwarz Europees Hof van Justitie

De uitspraak die het Europees Hof van Justitie op 17 oktober deed in de zaak Schwarz, dwingt de Nederlandse privacybeweging zich te oriënteren op de implicaties.

Het tegengaan van fraude met reisdocumenten (illegale vreemdelingen) legitimeert de inbreuk op de privacy, zo constateert het Europees Hof in haar vonnis. Aan zowel het gering aantal geconstateerde vervalsingen met paspoorten als de betrouwbaarheid van biometrische technologie –  in de gemeente Roermond werd een foutmarge van 21% vastgesteld bij opgeslagen vingerafdrukken – wordt daarmee voorbijgegaan in het eindoordeel van het Hof, zo luidt de kritiek van Platformdeelnemers.

Ook de procedure die is gevolgd bij de aanname van de Europese Paspoortverordening – waarbij de optionele vingerafdruk in de chip op het paspoort vlak voor de invoering aan de Verordening werd veranderd naar een verplichte, zonder het Europees Parlement opnieuw te raadplegen (meer hierover op de site van Privacy First) – is volgens het Hof legitiem. Omdat de optie tot een vingerafdruk in het paspoort al onderdeel was van de Verordening, vormde de opname van de verplichte vingerafdruk geen wezenlijk verschil, zo luidt de redenering.

Platformleden vrezen dat met de goedkeuring van de procedure een precedent is geschapen om in de toekomst ook amendementen aan Verordeningen aan te brengen die inbreuken op fundamentele rechten behelzen, zonder daarbij het Europees Parlement vooraf te raadplegen.

Naar aanleiding van dit vonnis heeft de Raad van State een brief van het Europees Hof gekregen met de vraag of de Raad van State nog verder wil met haar prejudiciële vragen die ze heeft gesteld in het kader van meerdere Nederlandse zaken tegen de Paspoortwet. Die gelegenheid dient in de ogen van Platformdeelnemers benut te worden, want de uitspraak die er nu ligt, laat een aantal belangrijke vragen open. Zoals de vraag of het aanleggen van een centrale database voor opsporingsdoeleinden legitiem is. Het is volgens Platformdeelnemers van groot belang om die vraag alsnog beantwoord te krijgen van het Hof.

Biometrisch grenssyssteem Europese Unie

Binnenkort moeten niet alleen EU-burgers hun biometrische kenmerken afstaan, maar ook iedereen die de EU binnenreist. Terwijl het Nederlandse kabinet plannen maakt voor een vingerafdrukkendatabase voor vreemdelingen, wordt er ook op Europees niveau regelgeving ontwikkeld voor een biometrisch grenssysteem.

Het nieuwe Europese voorstel voor ‘smart borders’ breidt het bestaande Visum Informatie Systeem uit – bovenop de biometrische gegevens van visumplichtigen, moeten nu ook niet-visumplichtigen hun biometrische gegevens verstrekken.

Lees op de nieuwssite EUobserver een uitgebreid artikel over de Europese plannen voor een ‘smart border’ systeem.

Privacy in de Gezondheidszorg

Uitspraak Rechtbank Amsterdam KDVP vs CBP

Zoals al eerder werd gemeld op deze site, won Platformdeelnemer Stichting KDVP de rechtszaak die ze in februari dit jaar aanspande tegen het College Bescherming Persoonsgegevens vanwege de goedkeuring van de Gedragscode Zorgverzekeraars. Lees hier het volledige bericht.

Met de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam komt een einde aan een gedragscode die al sinds 2007 geldt, maar een doorn in het oog was van psychotherapeuten die zich zorgen maken over de omgang met medische persoonsgegevens. De rechtbank volgde Stichting KDVP bij vrijwel alle punten van kritiek op de goedgekeurde gedragscode.

In algemene zin luidde de kritiek van KDVP op de gedragscode als volgt: in plaats van een nadere uitwerking te bieden van de wettelijke eisen voor gegevensverwerking in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de gedragscode de regels voor de omgang met medische persoonsgegevens juist vager maakt. Hierdoor valt niet te controleren voor welk doel gegevens precies verzameld en gebruikt worden en valt ook niet na te gaan of dat op legitieme wijze gebeurt. Het CBP, dat als toezichthouder moet nazien op het naleven van de WBP, krijgt daarmee een gevoelige correctie van de rechtbank.

Inmiddels is de termijn waarin Zorgverzekeraars Nederland de gedragscode kon herzien, verlopen en heeft het CBP haar goedkeuring van de gedragscode ingetrokken. ZN gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.