platform overleg

Platform Overleg juni 2014

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis en ideeëen over actuele onderwerpen uitwisselen. Op de bijeenkomst van 10 juni 2014 hebben onder meer de volgende thema’s de revue gepasseerd:

Biometrie – Biometrische gegevensverzameling op internet door de NSA

Onlangs publiceerde de New York Times een uitgebreid artikel op basis van de Snowden Files, waaruit blijkt dat de NSA miljoenen foto’s van internet heeft verzameld en deze heeft gescand met gezichtsherkennende technologie. De Electronic Frontier Foundation constateerde dat er nauwelijks regels zijn voor zulke biometrische gegevensverwerking; mogen deze foto’s – puur omdat ze toegankelijk zijn via het web – worden gebruikt voor biometrische identificatiedoeleinden?

Biometrie – Het anti-gezichtsherkenningsmasker

Een kunstenaar uit Chicago, Leonardo Selvaggio, ontwikkelde een masker dat niet opvalt wanneer men het draagt, maar wel je identiteit beschermt tegen gezichtsherkenningstechnologie. Dit door er als iemand anders uit te zien, in het voorbeeld in deze link als Selvaggio zelf. Selvaggio ontwikkelde zowel maskers die het hele gezicht omsluiten als minder prijzige maskers die uit een vel papier bestaan.

Wet verruiming preventief fouilleren

Met de onlangs aangenomen verruiming van de Wet Preventief Fouilleren mogen burgemeesters gebieden aanwijzen zonder ruggespraak met de gemeenteraad, en zonder opdracht van de Officier van Justitie (OvJ). Hiermee worden volgens Platformdeelnemers belangrijke controlewaarborgen uit de wet gehaald.

De wet houdt in dat er gefouilleerd mag worden in openbare ruimtes, ook bij personen die niet verdacht zijn. Dat betekent dat ook een getuige kan worden meegevoerd naar het politiebureau, mocht deze geen medewerking willen verlenen. Aanvankelijk was ook inwendig fouilleren een mogelijkheid, maar dit mag nu alleen na toestemming van de OvJ.

Een deel van de burgemeesters heeft in het verleden aangegeven juist van deze bevoegdheid af te willen. In verschillende gemeenten is het afgeschaft, en ook cijfermateriaal toont aan dat het geen effectieve maatregel is. Privacy Barometer besteedde aandacht aan de wet op haar site.

Uitspraak Europees Hof van Justitie mbt verwijderen zoekresultaten Google

Na de baanbrekende uitspraak over de Richtlijn Dataretentie, velde het Europese Hof van Justitie onlangs een andere uitspraak in het voordeel van de privacy van Europese burgers. Zoekmachine Google wordt verplicht zoekresultaten weg te filteren indien deze de privacy van een betreffend persoon schaden.

Daarmee komt het Hof tegemoet aan het ‘recht om vergeten te worden’, dat één van de pilaren vormt in de aankomende Gegegevensbeschermingsrichtlijn- en verordening. Hoe de uitspraak zal uitkristalliseren is een ontwikkeling die het Platform op de voet volgt. Vanuit verschillende kanten – van internetgiganten tot journalisten – zijn de meningen over de consequenties van de uitspraak verdeeld.

Vragen die spelen bij Platformdeelnemers zijn onder meer: Kan dit recht ook worden opgeëist bij andere internetbedrijven? En hoe werkt de identificatie, die Google als eis stelt alvorens het ‘vergeetverzoek’ van een bepaald persoon in te willigen?

Publicatie: Histories of State Surveillance in Europe and Beyond

Onlangs verscheen bij uitgeverij Routledge een naslagwerk over staatssurveillance in Europa en verschillende landen daarbuiten. De centrale vraag luidt hoe overheden zijn omgegaan met de gegroeide mogelijkheden voor technologische surveillance. Bij de research voor het boek zijn Platformdeelnemers Stichting Vrijbit en Meldpunt Misbruik Identificatieplicht geraadpleegd. Zie hier voor meer informatie.