nieuws

KDVP dient handhavingsverzoek in bij CBP om privacy opt-out

Het College Bescherming Persoonsgegevens is door Platformlid Stichting KDVP formeel verzocht om haar handhavende bevoegdheden in te zetten vanwege de nog steeds niet functionerende privacyregeling voor cliënten in de GGZ.

Stichting KDVP dwong de regeling in 2010 af bij het CBb, de hoogste bestuursrechter op sociaaleconomisch terrein, in een zaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met de regeling kunnen cliënten aangeven dat ze op de factuur geen diagnose-informatie willen delen met de zorgverzekeraar. Dit werd verplicht gesteld in de tariefbeschikking die de NZa had uitgevaardigd.

De NZa heeft tot op heden echter geen effectieve opt-out gerealiseerd. Uit het declaratiebedrag, dat voor iedere behandeling uniek is, kan nog steeds eenvoudig een diagnose worden herleid,en daarmee is de regeling een wassen neus volgens KDVP. De NZa heeft nagelaten om haar digitale declaratieprogramma’s aan de inhoud van de uitspraak te passen. GGZ-therapeuten kunnen weliswaar aanvinken dat hun cliënt gebruik wenst te maken van de regeling, maar het programma geeft nog steeds behandelspecifieke tarieven door.

Stichting KDVP stuurde al meerdere partijen brieven over dit probleem, en sprak ook het CBP al aan, maar ziet zich vanwege het uitblijven van actie genoodzaakt een formeel handhavingsverzoek te doen. De handhavende bevoegdheden van het CBP bestaan uit het doen van aangekondigd en onaangekondigd onderzoek, het opleggen van boetes en in het uiterste geval bestuursdwang. Mocht het CBP dit verzoek weigeren, dan kan hiertegen beroep worden ingesteld.

Het CBP heeft de KDVP op 26 september laten weten niet binnen de geldige termijn van acht weken op het handhavingsverzoek te kunnen reageren – dit wordt met vier weken verlengd. KDVP kan uiterlijk 6 november 2014 een reactie van het CBP verwachten.

Lees het handhavingsverzoek dat Stichting KDVP op 20 augustus jl. verstuurde.

In januari was er eerder aandacht voor de niet werkende privacyregeling op onze site.

Ook publiceerde Stichting KDVP onlangs haar nieuwsbrief, waarin ze een uitgebreide update geeft over haar activiteiten en de actualiteiten rondom privacy in de gezondheidszorg.