nieuws

Verkapte staatssteun? VWS investeert 105 miljoen in LSP-project

Minister Schippers’ investering van 105 miljoen euro in een LSP-project is geheel in lijn met de nieuwe EPD-wet die ze vlak daarvoor door de Eerste Kamer kreeg. Gepresenteerd als oplossing voor de patiënt, maar tegelijk ingestoken voor het faciliteren van het systeem dat de Senaat haar eerder verbood door te zetten.

Dit artikel verscheen eerder op www.specifieketoestemming.nl 

De komende drie jaar gaat het ministerie van Volksgezondheid 105 miljoen euro subsidie steken in ICT-aanpassingen die de toegang van ziekenhuispatiënten tot hun eigen medische gegevens moeten verbeteren. De naam LSP komt niet voor in de projectomschrijving, maar dat geldt wel voor de technische standaarden van het systeem. Deze worden namelijk vereist om in aanmerking te komen voor de subsidie.

VZVZ, de organisatie achter het LSP, maakt geen melding van het project op haar site, maar ICT-bedrijven die zijn betrokken bij het project kondigen al aan dat het LSP zal worden gebruikt, zo is te zien op ZorgICTzorgen.

In strijd met motie Eerste Kamer

Daarmee handelt de minister in strijd met een motie die de Eerste Kamer in 2011 aannam bij het unaniem verwerpen van de wet-EPD, die het LSP-systeem oorspronkelijk moest faciliteren. Deze motie droeg de minister op om verdere “beleidsinhoudelijke, financiële en organisatorische medewerking aan de ontwikkeling van het LSP te beëindigen.”

Ondanks de verwerping van de Wet-EPD in de Senaat kreeg het LSP in 2013 een private doorstart, door zorgverzekeraars en zorgkoepels. Minister Schippers diende in januari 2013 een voorstel in voor een nieuwe wet voor digitale medische gegevensuitwisseling, de Wet Cliëntenrechten in de Zorg. De minister gaf sinds de indiening van deze nieuwe EPD-wet duidelijk te kennen dat het haar niet ging om het systeem, maar om de “voorwaarden voor uitwisseling”. De wet was echter, met name voor de indiening van meerdere amendementen, volledig geschreven op de wijze waarop het LSP-systeem gegevens uitwisselt. De wet werd in oktober 2016 na veel discussie in beide Kamers aangenomen. Twee maanden later zette Schippers haar handtekening onder het eerder genoemde subsidieprogramma.

Met het opnemen van de LSP standaarden in de voorwaarden van de subsidie, zodat ziekenhuizen de medicatiegegevens van de patiënt via het LSP kunnen opvragen, laat de minister zien dat gebruik van het LSP niet vrijwillig of vrijblijvend is. De overheid eist wel degelijk dat het LSP gebruikt wordt. Dit terwijl de minister van VWS de tegenover de Senaat wel steeds heeft aangegeven dat zij géén systeem wil bevoordelen, onder meer toen senatoren vroegen of er wel alternatieven mogelijk zijn voor het LSP.

Project valt volgens minister niet onder verplichte toetsing

Opvallend genoeg valt het project van 105 miljoen euro niet onder de reikwijdte van het Bureau ICT Toetsing (BIT), althans zo stelt de minister in antwoord op Kamervragen van PvdA-lid Oosenbrug (zie antwoord 10 van deze Kamervragen). Dit is saillant, omdat toetsing door dit bureau voor projecten van meer dan 5 miljoen Euro werd verplicht. Dit naar aanleiding van het parlementair onderzoek naar mislukte overheidsprojecten op ICT-gebied.

Kamers opgeroepen tot actie

Huisartsenvereniging VPHuisartsen, die een rechtszaak voert tegen de private uitrol van het LSP, heeft de Eerste en Tweede Kamer aangeschreven met de vraag actie te ondernemen. Volgens VPHuisartsen “is te concluderen dat de minister van VWS (verkapte) staatssteun verleent aan het LSP. Daarbij koos zij vooral voor die onderdelen van de zorg waar het communiceren via het LSP nog niet of gebrekkig verloopt”, waarmee VPHuisartsen refereert naar de ziekenhuizen die de doelgroep van de subsidie zijn.

De huisartsenvereniging wijst erop dat de minister in het verleden meerdere keren heeft onderschreven dat ze geen steun meer zou geven aan het LSP, en vraagt Kamerleden om in actie te komen.

ZorgICTzorgen.nl plaatste oud-huisarts en publicist Wim Jongejan eerder twee uitgebreidere artikelen (linklink) over dit onderwerp.