Geen categorie

Bij Voorbaat Verdacht: Platform start rechtszaak en campagne over risicoprofilering

Het Platform Bescherming Burgerrechten start in 2018 een rechtszaak tegen het risicoprofileringssysteem SyRI, vergezeld door een publiekscampagne. De officiële lancering vindt plaats op 19 januari in debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam, waar onder meer Tommy Wieringa, Maxim Februari en Vincent Icke zullen optreden als spreker.

In samenwerking met het Publict Interest Ligitation Project (PILP) van het NJCM en Deikwijs Advocaten heeft het Platform Bescherming Burgerrechten in het afgelopen jaar een juridische procedure voorbereid tegen het Systeem Risico Indicatie (SyRI). SyRI koppelt tientallen persoonsgegevens van onverdachte burgers, om door middel van een geheim algoritme te voorspellen of ze een risico vormen om één van de vele wetten die SyRI beslaat, te overtreden. De partijen aangesloten bij de juridische coalitie zijn van mening dat SyRI verschillende fundamentele rechten schendt, de informatiemacht van de overheid onvoorzienbaar uitbreidt en de vertrouwensrelatie tussen de overheid en burgers ondermijnt. Op dit moment staat een overleg met het ministerie van Sociale Zaken gepland waarin de aangesloten partijen hun eisen omtrent SyRI op tafel zullen leggen. Mocht daar geen gewenst resultaat uit komen, dan wordt de rechtszaak in gang gezet.

Parallel aan de juridische procedure zal een publiekscampagne worden gevoerd onder de titel Bij Voorbaat Verdacht. Op de campagnewebsite, die eveneens op 19 januari wordt gelanceerd, zullen alle details en updates omtrent de rechtszaak verschijnen. Daarnaast zal de campagne met Wob-verzoeken, onderzoeksjournalistiek en interviews met deskundigen publieke voorlichting geven over risicoprofileringspraktijken in Nederland, in het bijzonder het Systeem Risico Indicatie.

De campagne heeft voor ogen een publieke discussie te mobiliseren over de inzet van Big Data instrumenten door de overheid op onverdachte burgers, en de impact die dit heeft op zowel individuele rechten en vrijheden als het functioneren van de democratische rechtsstaat.

Tijdens de lanceringsbijeenkomst zullen Tommy Wieringa en Maxim Februari, die zich als ambassadeur bij de campagne hebben aangesloten, een lezing houden. Daarnaast zullen hoogleraar theoretische sterrenkunde Vincent Icke en dr. Aline Klingenberg van de Rijksuniversiteit Groningen optreden als spreker voordat de rechtszaak tegen het ministerie van Sociale Zaken zal worden gepresenteerd door Deikwijs Advocaten. De bijeenkomst zal worden gemodereerd door journalist en auteur Bart de Koning. Aan het eind van de avond is er ruimte voor discussie en vragen vanuit het publiek.

Tickets voor de lancering zijn te bestellen op de site van De Nieuwe Liefde.

Volg het twitteraccount van Bij Voorbaat Verdacht voor updates over de campagne en de rechtszaak.

Voor de procedure heeft het Platform advocatenkantoor Deikwijs in de arm genomen.