nieuws

Kort geding gestart om invoering ongewijzigde Sleepwet

Een coalitie van NGO’s dagvaardt de Staat vanwege de invoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de sleepwet genoemd. De wet zou worden aangepast naar aanleiding van de referendumuitslag, maar wordt door het kabinet vooralsnog ongewijzigd ingevoerd.

Naar aanleiding van het referendum over de wet van 21 maart jl. besloot het kabinet de wet te wijzigen, waaronder een aantal onderdelen waarop vanuit de maatschappij veel kritiek werd geleverd. Nog voordat deze wijzigingen zijn doorgevoerd, heeft het kabinet echter besloten de wet per 1 mei ongewijzigd in werking te laten treden. De voorgenomen aanpassingen zullen pas na de zomer worden ingediend.

Volgens de eisende partijen is dit “onlogisch, onwenselijk en juridisch onjuist.” De Eerste en Tweede Kamer zouden zich over de voorgenomen wetswijzigingen moeten buigen voordat de wet in werking treedt en de omstreden bevoegdheden kunnen worden toegepast. Het gaat daarbij om de sleepnetbevoegdheid en de bevoegdheid om verzamelde informatie ongeëvalueerd te delen met buitenlandse diensten.

Met het kort geding eisen de partijen dat deze twee onderdelen van de wet buiten toepassing worden gelaten totdat de benodigde wijzigingen zijn doorgevoerd. De wijzigingen zouden bovendien moeten voldoen aan de eisen gesteld in het EVRM en het Handvest van de EU.

Het kort geding richt zich enkel op de beslissing van het kabinet om de wet in werking te laten treden voordat de wijzigingen naar aanleiding van het referendum zijn doorgevoerd. Eerder gaf een coalitie van maatschappelijke organisaties al aan een rechtszaak te willen starten waarbij de gehele wet door de rechter zal worden beoordeeld.

De zitting van het kort geding zal plaatsvinden op 7 juni bij de Rechtbank Den Haag om 10.00 uur.

Download de dagvaarding hier (PDF).

Lees een uitgebreider artikel over de aanleiding voor het kort geding op de site van Privacy First.