Tag Archives: brief

Platform stuurt brief met adviezen aan kabinetsinformateurs

Het Platform Bescherming Burgerrechten heeft in een brief aan de kabinetsinformateurs een aantal adviezen gegeven op het gebied van privacy, democratie & rechtsstaat en nieuwe technologieën. De brief, die is ondertekend door alle deelnemers aan het Platform, ...

Platform wil privacy als speerpunt van nieuw mensenrechteninstituut

Het Platform Bescherming Burgerrechten heeft het College voor de Rechten van de Mens (CRM) (in oprichting) gevraagd om van het recht op privacy een speerpunt van hun beleid te maken. De ‘Wet College voor de rechten van de mens’ heeft …

Platform tegen wetsvoorstel regulering prostitutie

Het Platform Bescherming Burgerrechten roept namens de aangesloten organisaties de Eerste Kamer op om het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche niet aan te nemen. De Tweede Kamer heeft de wet ‘Regulering prostitutie en ...

‘Blijf van onze privacy af’

Op de dag van het open debat van de Stichting Bescherming Burgerrechten op zaterdag 10 december 2011, stond van twee leden van het stichtingsbestuur, Joyce Hes en Willem Trommel, een ingezonden brief in de Volkskrant. Hier volgt de letterlijke tekst …

Platform tegen doorstart landelijk EPD

Leden van het Platform Bescherming Burgerrechten hebben zich in een brief aan de Tweede Kamer uitgesproken tegen een doorstart van een landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Hieronder staat de tekst van de brief die namens leden van het Platform naar de ...

Wie wacht op dit EPD?

In een column vraagt een weigeraar van het Elektronisch Patiëntendossier aan drie kamerleden, wie nu eigenlijk zit te wachten op dit EPD. Geachte kamerleden Mulder, Kuiken en Omtzigt, Graag wil ik u de volgende vraag voorleggen alvorens u een motie …

Brief Platform aan Tweede Kamer

Het Platform heeft de Tweede Kamer twee brieven gestuurd met een aantal punten van zorg en aandacht ten behoeve van het Algemeen Overleg van de Kamer over het privacybeleid. De (identieke) brieven waren gericht aan de vaste commissie voor Binnenlandse …