Tag Archives: specifieke toestemming

Werk aan de winkel na teleurstellend vonnis over LSP

Eind vorige week heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de rechtszaak die VPHuisartsen voerde tegen de uitrol van de private opvolger van het Elektronisch Patiëntendossier: het Landelijk Schakelpunt (LSP).  Ondanks de lichtpuntjes over de technische verbeteringen ...

Patiëntportaal is geen oplossing voor privacyvraagstuk EPD

De nieuwe EPD-wet van minister Schippers schept al een jaar verwarring in de Eerste Kamer. Voor patiënt noch arts is het duidelijk wie straks na het geven van toestemming medische gegevens kan raadplegen. Na twee jaar troebele discussie, wil de …

“Patiënt verliest met nieuwe EPD-wet zicht op toegang tot dossier”

Minister Schippers van Volksgezondheid stelt voor om de wettelijke eisen voor de uitwisseling van medische gegevens af te zwakken zodat patiënten zogeheten “generieke toestemming” kunnen geven voor het delen van hun medische gegevens. De campagne Specifieke ...

Campagne SpecifiekeToestemming.nl bereikt Tweede Kamer

Wetsvoorstel van minister Schippers (VWS) dreigt generieke toestemming voor uitwisseling van medische gegevens te legitimeren. De campagne SpecifiekeToestemming.nl vraagt de Tweede Kamer om specifieke toestemming te handhaven. De campagne SpecifiekeToestemming.nl ...

“Geef arts en patiënt controle over medische privacy terug”

Patiënten moeten samen met hun arts precies kunnen bepalen wie toegang krijgt tot hun medisch dossier. Alleen op deze manier kan worden voorkomen dat, in een tijd van toenemende digitalisering, medische gegevens van de Nederlandse burger te grabbel komen te ...