Tag Archives: stichting bescherming burgerrechten

Privacycafé EPD: beroepsgeheim versus automatisering

Het derde Privacycafé behandelde de private doorstart van het EPD, het zogeheten Landelijk Schakelpunt. Wat betekent de doorstart onder de hoede van zorgverzekeraars voor de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim? Hoewel de tegenstanders deze ...

“Stop met de prostituee als onderdeel van het probleem te zien”

De Stichting Bescherming Burgerrechten organiseerde 27 januari in Felix Meritis het tweede Privacycafé: over hoe een vertekend beeld van de prostitutiebranche kan leiden tot een privacyschendend wetsvoorstel. De Privacycafé’s worden georganiseerd door de ...

Burgers van potentiële criminelen naar potentiële waakhonden

‘De overheid mag de burger zien als potentiële crimineel, in werkelijkheid is elke burger een potentiële waakhond’. Eén van de stellingen tijdens het debat van de Stichting Bescherming Burgerrechten op 10 december over de rol van burgers voor de ...

‘Blijf van onze privacy af’

Op de dag van het open debat van de Stichting Bescherming Burgerrechten op zaterdag 10 december 2011, stond van twee leden van het stichtingsbestuur, Joyce Hes en Willem Trommel, een ingezonden brief in de Volkskrant. Hier volgt de letterlijke tekst …

Debat persoonlijke levenssfeer

Zaterdagmiddag 10 december, de Dag van de Mensenrechten, houdt de jonge Stichting Bescherming Burgerrechten in Felix Meritis in Amsterdam een open debat over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het debat draagt als titel: ‘Burgers op de bres voor ...

Eerste privacycafe druk bezocht

Het eerste privacycafe met als thema: “Vreemdeling in eigen land?” dat 30 september in Felix Meritis werd gehouden, is druk bezocht. Het thema leidde tot een levendige discussie tussen het panel en het publiek. Het privacycafé is een initiatief van ...

Burgerrechten verdwijnen in de black box van de overheid

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten 10 december a.s. organiseert het Humanistisch Verbond een symposium met als titel ‘De overheid als black box.’ Daar spreken o.a. Bart Nooitgedagt (advocaat), Alex Brenninkmeijer (Nationale ombudsman), Willem ...

Stichting Bescherming Burgerrechten opgericht

Op dinsdag 26 oktober j.l. is de Stichting Bescherming Burgerrechten opgericht. Die zal op 10 december a.s. officieel aan het publiek worden voorgesteld. Dat gebeurt tijdens een door het Humanistisch Verbond Amsterdam/Amstelland i.s.m. Felix Meritis georganiseerde ...