platform overleg

Platform Overleg mei 2014

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis en ideeëen over actuele onderwerpen uitwisselen. Op de bijeenkomst van 6 mei 2014 hebben onder meer de volgende thema’s de revue gepasseerd:

Biometrie 

Slimme Grenzen

Op 24 en 25 juni vindt de Smart Borders conferentie plaats in Londen, waar een groot aantal bedrijven samenkomt op het gebied van grensbeveiliging en biometrische identificatie.

Platformdeelnemer Meldpunt Misbruik ID-plicht besteedde tijdens een debatavond in De Pletterij in Haarlem uitgebreid aandacht aan het nieuwe biometrische grenssysteem dat de Europese Commissie wil invoeren. Tegenstanders zien er een grootschalig biometrisch  controlesysteem in, dat door heel Europa identiteitscontroles op onverdachte burgers in de hand werkt.

Verzet in het Europarlement richt zich helaas vooral op de financiële aspecten van het grenssysteem, en niet op de inbreuk op een fundamenteel mensenrecht, aldus Platformdeelnemers. Hopelijk komen de veiligheidsbezwaren (waaronder de kraakbaarheid van de chip in het paspoort) in elk geval nog aan bod in de vier bestuursrechtelijke procedures die op dit moment bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens liggen. De Raad van State heeft hiervoor prejudiciële vragen aan het Europees Hof gesteld, waardoor de zaken al geruime tijd stil liggen.


Nederlandse Staat gaat in cassatie in proces Paspoortwet Privacy First

De Nederlandse Staat gaat in cassatie tegen het vonnis waarin het Hof in Den Haag de vingerafdrukkendatabase in de Paspoortwet uit 2009 onrechtmatig verklaart.

Voor Privacy First een mooie gelegenheid om het arrest ook op het hoogste niveau in stand te houden en een aantal aspecten die onderbelicht bleven in het vonnis van het Hof in Den Haag meer aandacht te geven. Lees in het Platform Overleg van februari meer over de voorgeschiedenis van deze zaak, of op de site van Privacy First.

 

Privacy in de gezondheidszorg

Lancering campagne Specifieke Toestemming

Op 22 april werd de campagne Specifieke Toestemming gelanceerd, een gezamenlijk project van de  Stichting Bescherming Burgerrechten en Privacy First.

Middels een brievenactie waarin burgers kunnen aangeven dat hun medisch dossier niet breed mag worden ontsloten voor digitale uitwisselingssystemen zonder dat daarvoor specifieke toestemming is gegeven. Hiermee eisen burgers een fundamenteel recht op; de zeggenschap over wie onder welke voorwaarden toegang heeft tot medische gegevens.

Met de brieven, gericht aan huisartsen en apothekers, hoopt de campagne een discussie van de grond te brengen over het belang van het medisch beroepsgeheim en het fundamentele recht op privacy in de zorg. De campagnemissie wordt onderschreven door een groot aantal academici en deskundigen op privacy, zorg- en ICT-gebied.

Sinds de introductie van grootschalige uitwisselingssytemen in de zorg staan zaken als het medisch beroepsgeheim en de privacy van patiënten onder druk. Systemen als het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en haar opvolger het LSP (Landelijk Schakelpunt) bevatten volgens critici geen harde waarborgen om de vertrouwelijkheid van medische gegevens te bewaken, en zijn daarmee in strijd met de WBP en artikel 8 van het EVRM.


Zitting bodemprocedure VPHuisartsen

Op 26 april jl. vond de zitting plaats in de procedure die VPHuisartsen aanspande tegen VZVZ, de organisatie achter het LSP. Elders op onze site een uitgebreid interview met Annelies Leloup van VPHuisartsen, en een analyse van de analyse door Ab van Eldijk van Stichting KDVP.

 

Kort geding Stichting Bescherming Burgerrechten versus Nederlandse Staat om stemfie

De Stichting Bescherming Burgerrechten maakte op 27 april bekend een kort geding aan te spannen tegen de Nederlandse Staat, omwille van de waarborging van het stemgeheim. Reden waren verschillende statements van minister Plasterk waarin hij stelde dat het is toegestaan in het stemhokje foto’s te maken van een ingevuld stembiljet. Dit deed hij onder andere in een bericht aan de Nederlandse gemeenten en op Twitter.

Ten onrechte, volgens de Stichting Bescherming Burgerrechten, die samen met Lucas Kruijswijk, die onder meer een rol speelde in de rechtszaak tegen de invoering van stemcomputers een kort geding aanspande in samenwerking met Bureau Brandeis.

De regering heeft op grond van zowel het EVRM als de Nederlandse Grondwet de plicht zorg te dragen voor geheime stemmingen.

Net zoals het verboden is om met meer dan één persoon het stemhokje te betreden, is het ook verboden om opnamen te maken van het stemmen. Als dat gegarandeerd is, kunnen derden geen invloed uitoefenen op het stemgedrag. Met een foto valt achteraf te bewijzen waarop is gestemd, waardoor het een mogelijkheid biedt om stemmen te verkopen, of mensen te dwingen op een bepaalde partij te stemmen. Het maken van foto’s in stemhokjes is in onder meer Italië en België om die reden strafbaar.

Door te stellen dat het maken van foto’s in het stemhokje wettelijk toegestaan is en dit zelfs aan te moedigen, geeft minister Plasterk een juridisch incorrect en verkeerd signaal af. De eisers willen dan ook dat de minister rectificeert.

Lees hier het persbericht bij de dagvaarding.