nieuws

Psychotherapeuten eisen in hoorzitting actie van CBP

In een hoorzitting bij het College Bescherming Persoonsgegevens heeft Platformlid KDVP de privacytoezichthouder verzocht om terug te komen op haar beslissing niet op te treden tegen de ineffectieve privacy opt-out regeling voor GGZ-patiënten. Blijft actie uit, dan volgt een gang naar de rechter.

Op basis van een rechterlijke uitspraak die KDVP in 2010 afdwong, hebben cliënten die worden behandeld voor psychische klachten het recht om geen diagnose-informatie te verstrekken aan zorgverzekeraars, die deze informatie opeisen voor het afhandelen van declaraties. Dit kan de patiënt aangeven door de privacy opt-out te ondertekenen.

Bij het huidige digitale declaratiesysteem wordt via het tarief, dat voor elke soort behandeling uniek is, echter toch diagnose-informatie verstrekt aan de zorgverzekeraar. Het ontbreken van een effectieve opt-out is in strijd met de uitspraak uit 2010, en daarmee onrechtmatig, zo bepleit KDVP al langer, vooralsnog zonder gehoor.

KDVP verzocht het CBP in oktober vorig jaar formeel om op te treden en ervoor te zorgen dat bij gebruikmaking van de opt-out geen diagnostische informatie bij de verzekeraar terecht kan komen. De toezichthouder besloot haar handhavende bevoegdheden niet in te zetten.

Bezwaarprocedure gestart

In april dit jaar tekende KDVP officieel bezwaar aan tegen dit besluit. De hoorzitting op 9 juli jl. werd door het CBP georganiseerd naar aanleiding van dit bezwaarschrift.

In de hoorzitting pleitte KDVP ervoor dat het CBP alsnog in actie komt bij de partijen die verantwoordelijk zijn voor de verwerkingsprocedures van medische gegevens in de GGZ. De organisatie presenteerde op de hoorzitting de notitie “De praktijk van de Georganiseerde Onverantwoordelijkheid” (PDF), waarin de organisatie onderbouwt waarom het CBP moet ingrijpen.

Al in 2013 is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), verantwoordelijk voor de invoering van de opt-out, op de hoogte van het feit dat deze niet functioneert, vermeldt de notitie. Noch de NZa, noch zorgverzekeraars hebben echter actie ondernomen om declaratieprocedures aan te passen.

Dat komt neer op het negeren van een rechterlijke uitspraak en is daarom aan te merken als verwijtbaar handelen, aldus KDVP. Reden voor het CBP als toezichthouder om in actie te komen. KDVP ziet zich gesterkt in deze opvatting, omdat de Rechtbank Amsterdam in 2013 al beoordeelde dat het aan het CBP is om erop na te zien dat de uitspraak die de opt-out in het leven riep, wordt nageleefd door de verantwoordelijke partijen.

Mocht het CBP in deze bezwaarprocedure alsnog weigeren om handhavend op te treden dan zal KDVP het CBP voor de rechter dagen, zo meldde de stichting al eerder op haar website.

Pers niet welkom

Het NCRV-programma De Monitor zal op 6 september as. een aflevering wijden aan zorgverzekeraars en hun verregaande bevoegdheden om medische persoonsgegevens op te eisen bij het controleren van zorgverleners. Het programma wilde daarvoor tv-opnames maken tijdens de hoorzitting, maar dat werd geweigerd door het CBP, volgens De Monitor vanwege “de privacy van zorgverzekeraars, die overigens niet bij de hoorzitting aanwezig zijn.”