Tag Archives: politiek

Kabinet houdt openbaring algoritmen SyRI tegen

Er komt voorlopig geen openbaarheid over de werkwijze van het Systeem Risico Indicatie. Twee moties die moesten zorgen voor meer inzicht in de werkwijze van profileringssystemen en het bijzonder SyRI, zijn aangehouden op last van het kabinet. Ook een technische ...

Kort geding gestart om invoering ongewijzigde Sleepwet

Een coalitie van NGO’s dagvaardt de Staat vanwege de invoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de sleepwet genoemd. De wet zou worden aangepast naar aanleiding van de referendumuitslag, maar wordt door het kabinet ...

NGO’s waarschuwen Eerste Kamer voor Wet Inlichtingendiensten

Een coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder het Platform Bescherming Burgerrechten, waarschuwt de Eerste Kamer. Als de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten wordt aangenomen, betekent dit een onaanvaardbare schending van verschillende ...

Het cybersecuritybeleid van de toekomst

Digitale Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom presenteert vandaag een notitie aan de Tweede Kamer, waarin ze een viertal uitgangspunten voor een modern cybersecuritybeleid uiteenzet: “Cybersecurity verdient beter”. Het thema cybersecurity staat terecht ...

Platform stuurt brief met adviezen aan kabinetsinformateurs

Het Platform Bescherming Burgerrechten heeft in een brief aan de kabinetsinformateurs een aantal adviezen gegeven op het gebied van privacy, democratie & rechtsstaat en nieuwe technologieën. De brief, die is ondertekend door alle deelnemers aan het Platform, ...

Privacycafé: verslag ‘De sociale (on)zekerheid’

Het vijfde privacycafé dat de Stichting Bescherming Burgerrechten op 8 juni organiseerde, stond in het teken van de sociale zekerheid, of onzekerheid zo u wilt. Hoe in een Nanny State misbruik kan worden gemaakt van oorspronkelijk goed bedoelde bevoegdheden. “Er ...

Privacy Platform EP bespreekt nieuwe EU-privacyregels

Het Privacy Platform van het Europees Parlement (EP) heeft zich gebogen over de nieuwe privacyregels van de Europese Unie (EU). Leden van de Stichting/Platform Bescherming Burgerrechten waren bij de discussies in Brussel aanwezig. Het Privacy Platform sprak ...

‘Bijbelvast’

In een nieuwe column kijkt Joyce Hes naar de recente contacten van twee politici, Marc Rutte en Lodewijk Asscher, met de SGP. “Afgelopen weekend toonden twee belangrijke Nederlandse politici zich respectievelijk gelovig en Bijbelvast.” Afgelopen weekend toonden ...

KDVP: “Minister Schippers verdient dit jaar de Big Brother Award”

Minister Schippers verdient de Big Brother Award (BBA), zegt Platformdeelnemer Stichting KDVP die haar als kandidaat heeft voorgedragen bij Bits of Freedom die woensdag 7 maart bekend maakt wie de BBA dit jaar krijgt. De Stichting KDVP had Edith Schippers, … ...

Onterechte discrepantie bij doorbreking medisch beroepsgeheim

Naar aanleiding van de recente discussie over schendingen van het medisch beroepsgeheim vraagt Kasper Mengelberg van Platformdeelnemer DeVrijePsych zich af waarom de DBC-systematiek weinig beroering wekt. De Raad van Bestuur van het VU medisch centrum (VUmc) heeft ...