nieuws

Psychiater verweert zich tegen doorgeven patiëntengegevens

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt dinsdagmiddag 23 maart het beroep van een psychiater die het risico loopt van een zeer hoge boete omdat hij bij zijn declaraties geen gegevens van patiënten op wil nemen die hij als vertrouwelijk beschouwt.

De psychiater, Willem Malkus, is net als alle andere psychotherapeuten, sinds 2008 volgens regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht op declaraties de diagnose (het ziektebeeld van de patiënt) en de behandeling te vermelden, de zogeheten Diagnose Behandel Combinatie (DBC).

Maar veel therapeuten zien de DBC als een inbreuk op het beroepsgeheim en vinden dat met de vermelding van de DBC de essentiële vertrouwelijkheid van de behandelsituatie van hun patiënten verloren gaat.
In een verwante zaak behandelt het CBb eerder op dinsdag een beroep dat vanuit de Koepel van DBC-vrije praktijken is ingesteld. Zie daarover het artikel ‘CBb behandelt declaratiesysteem psychotherapeuten’ op deze site.

Vorig jaar zomer heeft de NZa psychiater Malkus te kennen gegeven dat hij door het niet vermelden van de DBC een economisch delict pleegt en daardoor het risico loopt van een boete die kan oplopen tot 500.000 euro.

“Ik ben psychiater. Nooit gedacht dat ik ook nog eens als crimineel zou worden bestempeld”, aldus Malkus in een interview met BN De Stem.

Voor psychotherapeuten betekent het niet-vermelden van de DBC een verlies aan cliënten die niet uit eigen middelen de behandeling kunnen betalen. De zorgverzekeraars vergoeden geen declaraties zonder DBC. Zo raakte Malkus patiënten kwijt of verlaagde hij zijn tarief om patiënten tegemoet te komen die de rekeningen zelf betalen.

De Koepel hoopt dat de beroepszaken die dinsdag dienen bij het CBb ertoe leiden dat de huidiige regels die verplichten tot het aanleveren van behandelgegevens, onverbindend worden verklaard. Centraal staat hierbij de vraag of die regelgeving in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Lees hier het hele interview met Willem Malkus in BN De Stem.

Een toelichting van Abraham van Eldijk, jurist van de Koepel van DBC-vrije praktijken, op de veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg is hier te vinden.