nieuws

Privacy First eist ongeldig verklaren paspoortwet

Privacy First heeft de Nederlandse Staat gedagvaard in een civielrechtelijke procedure tegen de nieuwe paspoortwet. Samen met 22 burgers is de dagvaarding gepresenteerd in het perscentrum Nieuwspoort.

Het is vandaag een historische dag. Eerder verzette de helaas te vroeg overleden Aaron Boudewijn zich tegen het afgeven en laten opslaan van zijn vingerafdrukken in een database en spande een bestuursrechtelijke procedure tegen de gemeente Utrecht aan. Nu is er voor het eerst sprake van het aanklagen van de staat wegens onrechtmatige wetgeving in een civielrechtelijke procedure.

Privacy First, deelnemer aan dit Platform, heeft zijn naam eer aan gedaan en middels het advocatenkantoor SOLV een dagvaarding laten uitbrengen.
Opmerkelijk is dat de start van deze belangwekkende procedure in dezelfde week plaatsvindt als 4 en 5 mei en daarmee een associatie oproept met één van de zwartste perioden uit de Nederlandse geschiedenis, de Duitse bezetting van 1940-1945.

Tegelijkertijd de geschiedenis van het al door Jacob Lentz met enthousiasme ontwikkelde persoonsbewijs waar de bezetter later dankbaar gebruik van zou maken bij de razzia’s en deportatie van het ten opzichte van de bevolking relatief grootste aantal joodse landgenoten dat is afgevoerd, maar ook bij het opsporen van arbeidsonwilligen en verzetsmensen en bij willekeurige controles in de publieke ruimte.
De geschiedenis lijkt vergeten anno 2010, maar is het niet en krijgt zelfs navrant actuele trekken.

Er moet voor gevochten worden in deze tijd

Privacy First laat met deze juridische actie zien dat vrijheid niet een los begrip is dat uitsluitend een gezellige extra vrije dag oplevert of een begrip waarover niet genoeg gefilosofeerd kan worden.
Er moet voor gevochten worden in deze tijd.
Bij persoonlijke vrijheid gaat het onder meer om het verstoken kunnen blijven van inbreuken op de lichamelijke integriteit.

Die wordt geschonden bij noodzakelijke afgifte van biometrische gegevens ten behoeve van onveilige databanken zonder dat daar de noodzaak toe is aangetoond, door een staat die de burger nog slechts als verdacht object behandelt en graag de beschikking heeft over zoveel mogelijk (kwetsbare) gegevens van zijn burgers.

22 moedige mensen staan nu klaar om in dit civiele proces als mede-eiser op te treden ook al kunnen ze wellicht wel anderhalf jaar verstoken blijven van een geldig identiteitsbewijs met als consequentie dat ze niet kunnen stemmen, geen financiële transacties meer sluiten, niet meer in een ziekenhuis kunnen worden opgenomen en zo meer.

Zij willen hiermee aan de overheid, aan onze overheid duidelijke grenzen stellen: tot hier en niet verder, is hun parool!
Zij zijn de echte vrijheidsstrijders van deze tijd en verdienen daarom onze bewondering!

Joyce Hes,
Voorzitter Platform Bescherming Burgerrechten