platform overleg

Overleg Platform 30 augustus 2011

Het Platform Bescherming Burgerrechten belegt maandelijks een vergadering waarin de aangesloten organisaties kennis over actuele onderwerpen uitwisselen. Tijdens de afgelopen vergadering op dinsdag 30 augustus zijn onder meer de volgende dossiers besproken:

Privatisering Landelijk EPD
Er is vooralsnog weinig bekend over hoe de doorstart van het Elektronisch PatiƩnten Dossier via het Landelijk Schakelpunt vorm zou kunnen krijgen.
Het College Bescherming Persoonsgegevens bracht via een zienswijze felle kritiek op het plan.
Nictiz, de beheerder en oprichter van het Landelijk Schakelpunt, heeft 22 augustus een plan voor de doorstart aan minister van Volksgezondheid Schippers ingediend, maar dit document was ten tijde van deze vergadering nog niet openbaar.

Slimme meters
Hoewel verplichte Slimme Meters in 2009 door de Tweede Kamer zijn afgeschoten, vormt de invoering ervan wel een integraal onderdeel van EU-plannen op het gebied van de energiemarkt. De komende jaren zal de druk op lidstaten daarom worden opgevoerd. Het streven is tachtig procent van de huishoudens in de EU van een slimme meter te voorzien. Door het monitoren van het stroomverbruik van ieder gezin wil men overbelasting van het netwerk voorkomen. Op die manier kunnen energieprijzen dynamischer worden bepaald. Het plan is om in 2020 een zogeheten smart grid stroomnetwerk in te voeren. Dit idee wordt voornamelijk gepusht door energiebedrijven, die er tevens belang bij hebben dat de gegevens over energiegebruik niet geanonimiseerd worden.

Algemeen Overleg Privacybeleid 15 september
Op 15 september vindt het Algemeen Overleg over het Privacybeleid plaats in de Tweede Kamer. Verschillende bij het platform aangesloten organisaties zullen via een brief onderwerpen op de agenda proberen te zetten. In het afgelopen jaar is er het nodige aan kritiek op de digitale overheid voorbijgekomen.
Ook is er vanuit Brussel een andere houding ten opzichte van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan aangenomen; er wordt binnenkort een nieuwe Privacyrichtlijn voor EU-lidstaten ingevoerd. Het is daarnaast een interessant overleg omdat in het regeerakkoord van het huidige kabinet de nadruk ligt op een betere beveiliging van persoonsgegevens en een strengere handhaving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verenigde Naties Universal Periodic Review
Elke vier jaar is een aantal VN landen onderwerp van de UPR (Universal Periodic Review), waarbij de bescherming van mensenrechten in het desbetreffende land kritisch onder de loep wordt genomen door de overige VN-leden. Als non-gouvermentele organisatie is het mogelijk om de VN van input te voorzien middels een brief. Aangezien Nederland in de eerste helft van 2012 aan de beurt is om beoordeeld te worden, zijn meerdere platformleden van plan om de VN van inbreng op privacygebied te voorzien.