nieuws

KDVP: “Reactie minister op vragen over EPD onbevredigend”

De antwoorden van minister Edith Schippers van Volksgezondheid op vragen van Tweede-Kamerlid Renske Leijten (SP) over het privaat EPD zijn ‘onbevredigend’, zegt Ab van Eldijk van Platformlid Stichting KDVP.

Kamerlid Leijten had de vragen gesteld naar aanleiding van een artikel van Van Eldijk dat hier te vinden is op de site van het Platform. In een column heeft Van Eldijk de ontwikkelingen rond het privaat Elektronisch Patiëntendossier (EPD) verder aangescherpt door de voorgenomen doorstart een ‘vertrouwenskwestie’ voor minister Schippers te noemen.

In haar antwoord aan Kamerlid Leijten geeft minister Schippers onder meer aan dat zij het niet eens is met de stelling van Van Eldijk dat de voorgenomen doorstart van het EPD een schending is van het beroepsgeheim van zorgverleners en dat daarmee haar plannen juridisch onhoudbaar zijn. “Ik ben het oneens met de stelling van Mr. A. van Eldijk. Het artikel gaat voorbij aan het feit dat aanmelding van gegevens alleen is toegestaan met toestemming van de patiënt. Oftewel als de patiënt geen toestemming geeft, mogen er geen gegevens beschikbaar worden gesteld. De zorgverlener blijft hiermee binnen de grenzen van het beroepsgeheim,” aldus minister Schippers in haar antwoord.

Van Eldijk: “De antwoorden van de minister komen er op neer dat als er maar toestemming is gegeven door de patiënt er geen ruimte meer is voor een eigen afweging van de zorgverlener. In deze opvatting heeft de zorgverlener bij toestemming van de patiënt een spreekplicht. Deze opvatting is onjuist als niet verwezen kan worden naar een legitieme inperking van het beroepsgeheim. Daarvan is echter geen sprake nu de EPD-wetgeving door de Eerste Kamer is afgewezen.”

Conclusie van Van Eldijk: “De antwoorden van de minister zijn onbevredigend.”

Op de site van de Stichting KDVP zijn de vragen van Kamerlid Leijten, het volledige antwoord van de minister en de reactie daarop van de KDVP te vinden.