nieuws

Oproep: geen doorbreking medisch beroepsgeheim voor financiële controle

foto door Heino Boekhout licentie: CC BY-NC-ND 2.0

Zorgverleners uit de jeugdzorg roepen Kamerleden en staatssecretaris Van Rijn op het medisch beroepsgeheim te respecteren. Financiële controle van declaraties is mogelijk zonder het medisch beroepsgeheim te doorbreken. De staatssecretaris zou een gedegen onderzoek naar een goede regeling moeten starten. 

Nu de decentralisatie van de jeugdzorg een feit is, vallen de eerste declaraties van zorgverleners bij gemeenten in de bus. Er zijn gemeenten die daarbij voor controle van bedragen op de declaratie persoonlijke en medische gegevens vragen aan zorgverleners. Maar de nieuwe Jeugdwet regelt dit niet en het medische beroepsgeheim verplicht zorgverleners juist om vertrouwelijk om te gaan met behandelinformatie van patiënten. Medische gegevens mogen door hen alleen worden uitgewisseld als de patiënt daar expliciet en geïnformeerd toestemming voor geeft. Dat is niet alleen vastgelegd in het medisch beroepsgeheim, maar komt ook voort uit de fundamentele privacyrechten zoals die in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zijn verwoord.

Ondanks het feit dat het niet mag, kunnen zorgverleners en via hen ook de jeugdigen in de knel komen als gemeenten zorgverleners dwingen om in strijd met het medisch beroepsgeheim toch vertrouwelijke medische gegevens te verstrekken. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft er onlangs ook op gewezen dat het opvragen door gemeenten van medische persoonsgegevens bij zorgverleners in strijd is met de wet. Het College adviseert de staatssecretaris met een landelijke regeling te komen waarin wordt vastgelegd welke gegevens op de declaratie moeten worden vermeld. Vrijdag 17 april heeft minister Schippers een wijziging  van de Jeugdwet voorgesteld, waardoor een dergelijke regeling mogelijk wordt.

Privacy Barometer roept zorgverleners in de jeugdzorg op de oproep voor maandag 20 april 19.00 uur te ondertekenen. Deze wordt naar de Tweede Kamer en staatssecretaris Van Rijn gestuurd, die woensdag 22 april vergaderen over de voortgang in de Jeugdzorg.

Zie de site van Privacy Barometer (link) voor de volledige oproep en de mogelijkheid deze te ondertekenen.