nieuws

KDVP – privacy patiënten met bezwaarregeling beter beschermd

De privacy van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is beter beschermd omdat ze sinds kort een verklaring kunnen tekenen waardoor de gegevens van hun psychische aandoening niet in een centrale databank worden opgeslagen, meldt Platformlid Stichting KDVP.

Het persbericht van de KDVP:

Privacy van patiënten in GGZ beter beschermd; rechter dwingt Nederlandse Zorgautoriteit tot het creëren van een effectieve bezwaarregeling.

Vanaf 21 maart 2013 kunnen patiënten in de GGZ een verklaring ondertekenen, waarmee ze voorkomen dat er informatie over hun psychische aandoening terecht komt bij hun verzekeraar en bij een landelijke databank, het zogenaamde DBC Informatie Systeem ofwel DIS.

De Stichting KDVP, die opkomt voor de bescherming van de privacy van patiënten en het beroepsgeheim van hulpverleners, heeft in een rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit bereikt dat de NZa nu een aangepaste bezwaarregeling heeft opgesteld, waarmee patiënten in de GGZ effectief kunnen aangeven dat zij noch toestemming verlenen voor het doorgeven van diagnose-informatie aan zorgverzekeraars, noch voor doorgifte van diagnose-informatie aan die landelijke databank DIS.

De volledige tekst met toelichting bij Regeling Declaratiebepalingen (GGZ NR/CU-524) is te vinden op onze website.

Patiënten kunnen gebruik maken van deze regeling door de standaard privacy verklaring zoals die in deze regeling is opgenomen te ondertekenen, waarna deze vervolgens mede ondertekend door de zorgverlener wordt doorgestuurd naar de zorgverzekeraar.
De bezwaarregeling zoals die nu tot stand is gekomen op basis van een drietal rechterlijke uitspraken geldt nadrukkelijk alleen bij de behandeling van psychische klachten.

Voor patiënten in de GGZ geldt vanaf nu het advies:
Bespreek deze optie met uw hulpverlener, als uw privacy u lief is!