Tag Archives: EPD

Privacycafé EPD: beroepsgeheim versus automatisering

Het derde Privacycafé behandelde de private doorstart van het EPD, het zogeheten Landelijk Schakelpunt. Wat betekent de doorstart onder de hoede van zorgverzekeraars voor de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim? Hoewel de tegenstanders deze ...

KDVP: “Minister Schippers verdient dit jaar de Big Brother Award”

Minister Schippers verdient de Big Brother Award (BBA), zegt Platformdeelnemer Stichting KDVP die haar als kandidaat heeft voorgedragen bij Bits of Freedom die woensdag 7 maart bekend maakt wie de BBA dit jaar krijgt. De Stichting KDVP had Edith Schippers, … ...

Werkzaam in de zorg en dus verdacht

Wie werkzaam is in de zorg, is verdacht, betoogt Ab van Eldijk van Platform-deelnemer Stichting KDVP (de Koepel) in een nieuwe column. Regeren, controleren en criminaliseren, het is de nieuwe drie-eenheid in de zorg. Goed bestuur in de zorg wordt …

KDVP: “Reactie minister op vragen over EPD onbevredigend”

De antwoorden van minister Edith Schippers van Volksgezondheid op vragen van Tweede-Kamerlid Renske Leijten (SP) over het privaat EPD zijn ‘onbevredigend’, zegt Ab van Eldijk van Platformlid Stichting KDVP. Kamerlid Leijten had de vragen gesteld naar ...

Doorstart EPD vertrouwenskwestie voor minister Schippers

In een column gaat Ab van Eldijk van Platform-deelnemer Stichting KDVP (de Koepel) verder in op de ontwikkelingen rond het privaat Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In een eerder artikel wees Van Eldijk op de positie van zorgverleners die niet door …

KDVP: Verplichting tot medewerking privaat EPD onverbindend

De verplichting die zorgverzekeraars opleggen aan zorgverleners om mee te werken aan een privaat EPD leidt tot schending van het beroepsgeheim en is daardoor juridisch onhoudbaar. Dat stelt Ab van Eldijk van Platformdeelnemer Stichting KDVP (De Koepel) in zijn ...

Platform tegen doorstart landelijk EPD

Leden van het Platform Bescherming Burgerrechten hebben zich in een brief aan de Tweede Kamer uitgesproken tegen een doorstart van een landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Hieronder staat de tekst van de brief die namens leden van het Platform naar de ...

Kritiek van de Stichting KDVP op Tweede Kamer over EPD

De Stichting KDVP, lid van het Platform Bescherming Burgerrechten, vindt dat de Tweede Kamer open moet staan voor alternatieven voor het EPD: “Nader onderzoek naar eenvoudiger en tevens veiliger alternatieven is juist op dit moment geboden.” Blijft de ...

Wie wacht op dit EPD?

In een column vraagt een weigeraar van het Elektronisch Patiëntendossier aan drie kamerleden, wie nu eigenlijk zit te wachten op dit EPD. Geachte kamerleden Mulder, Kuiken en Omtzigt, Graag wil ik u de volgende vraag voorleggen alvorens u een motie …